Social media gebruik in Nederland

Het jaarlijkse Nationale Social Media Onderzoek van Newcom Research & Consultancy naar het social media gebruik in Nederland, levert ook dit jaar weer interessante inzichten op. WhatsApp is op dit moment het grootste platform en ‘overige’ platformen als Instagram en Pinterest tonen sterke groei. Naast de cijfers over gebruikers is ook het vertrouwen onderzocht: ondanks een lichte stijging van 4% blijft het vertrouwen in social media laag.

Onderstaande statistieken zijn een verzameling van inzichten uit het onderzoeksrapport. Het volledige rapport kun je hier aanvragen.

Facebook en WhatsApp zijn het grootst en blijven groeien

Nieuwkomer in deze editie van het onderzoek is WhatsApp, het door Facebook overgekochte messaging platform. Met 9,8 miljoen gebruikers, waarvan dagelijks 7 miljoen, is WhatsApp de onbetwiste leider op het gebied van online contact. Het meest gebruikte social media platform is Facebook met 9,6 miljoen gebruikers, waarvan 6,8 miljoen dagelijks gebruik maakt van het platform.

Facebook en WhatsApp | Onzid webdesign

Facebook groeit met name onder ouderen (65+ en 80+)

In 2015 nam het aantal Facebookgebruikers van 65+ al toe met 23%. Dit jaar laat de groep van 80+ de grootste groei zien: 52% in vergelijking met vorig jaar. Ook het dagelijkse actieve gebruikers van Facebook stijgt in 2016. 6,8 miljoen Nederlanders maken nu dagelijk gebruik van Facebook, een stijging van 3% t.o.v. 2015.

‘Slechts’ 5% haakt af bij Facebook. Voornaamste redenen zijn niet relevante contacten, het ontbreken van vertrouwen en tijd.

Facebook gebruik | Onzid Webdesign

Gebruik van Twitter blijft afnemen

Zowel het totale aantal gebruikers als het dagelijkse gebruik van Twitter blijft afnemen. Geen goed nieuws voor Jack Dorsey en consorten. Twitter raakt in Nederland 10% van haar dagelijkse Twitteraars kwijt en heeft nu 0,9 miljoen dagelijkse gebruikers. In totaal heeft Twitter nu 2,6 miljoen Nederlandse gebruikers.

Voornaamste redenen om af te haken bij Twitter zijn dat het te weinig oplevert, teveel tijd kost en dat gebruikers zich niet meer thuisvoelen op het platform.

Gebruik Twitter neemt af | Onzid Webdesign

Forse stijging in gebruik van Snapchat, Pinterest en Instagram

2016 wordt het jaar van Snapchat, Pinterest en Instagram. De visuele social media platformen hebben respectievelijk 1 miljoen, 2 miljoen en 2,1 miljoen Nederlandse gebruikers. Ook het dagelijkse gebruik van deze platformen steeg flink in vergelijking met 2015. Naast Instagram (+37%), Pinterest (+28%) en Snapchat (+69%) steeg ook het dagelijkse gebruik van Foursquare (+77%) en Wechat (+61%).

Overige social media platformen vooral populair onder jongeren

52% van Nederlandse studenten/scholieren maakt gebruik van Instagram. Voor de leeftijd tussen 15-19 jaar is dat 58%. Ook Snapchat is populair onder scholieren. Zo’n 51% ‘snapt’ het. Bij Pinterest liggen de verhoudingen iets anders, daar is het gebruik voornamelijk populair tussen 15-39 jaar.

Stijging gebruik van Snapchat, Pinterest en Instagram | Onzid webdesign

Het vertrouwen in social media is laag en stabiel

Het vertrouwen in social media liet een lichte stijging van 4% zien t.o.v. 2015, maar het blijft laag. Gebruikers maken zich vooral zorgen om de doorverkoop van gegevens (66%) en hun algemene privacy (58%). Dat laatste is tevens een belangrijk motief om af te haken. 71% van de afhakers van social media platformen maakt zich zorgen om hun gegevens. Voor Facebook is het zelfs zo dat ze volgens 36% niet te vertrouwen zijn.

Over het onderzoek

Het onderzoek van Newcom Research & Consultancy is voor het zesde jaar op rij uitgevoerd. Dit jaar gaven 10.484 respondenten een inzicht in hun (dagelijkse) gebruik van social media. De steekproef is daarmee een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek is afgenomen in januari 2016, via een online vragenlijst.

vertrouwen in social media is laag | Onzid webdesign