Algemene voorwaarden – IVDesign Webdesign

Bij IVDesign houden wij niet van kleine lettertjes of onduidelijkheid, daarom hebben we onze algemene voorwaarden in begrijpbare taal hieronder beschreven. Als we een overeenkomst met elkaar aangaan dan maken wij samen de volgende afspraken.

Onzid webdesign - algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en toepasselijk recht
Bij IVDesign is de klant gewoon koning, wij werken vanuit Den Haag hierdoor is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Tarieven en betaling
Wij doen ons uiterste best voor jou en jouw organisatie. Je zult je thuis voelen als klant bij IVDesign en blij zijn met het resultaat. Wij leveren jou de beloofde service en kwaliteit, en jij betaalt onze facturen binnen de gestelde betalingstermijn van 10 dagen. Bij een eerste opdracht vragen wij een aanbetaling van 50%. Na oplevering betaal je de overige 50%, controleer daarom bij oplevering altijd goed of alles naar tevredenheid is. Sluit je een onderhoudscontact dan factureren we het afgesproken bedrag altijd in één keer, daarna factureren we het onderhoudscontract in januari van het nieuwe jaar.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
Het resultaat van onze werkzaamheden is afhankelijk van een goede samenwerking tussen jou en IVDesign. Daarom ben jij verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste bestanden (logo’s, foto’s en wensen). Ook ben jij inhoudelijk verantwoordelijk wat er op jouw website vermeld staat. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met de door jou beschikbaar gestelde informatie.

Artikel 4 Levering en risico-overgang
Wij komen onze afspraken na en doen daarom ons best binnen de afgesproken termijnen onze diensten te leveren. Ook na oplevering ben en blijf jij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw website.

Artikel 5 Garantie
Het opleveren en technische werking van een website hangt van veel factoren af. Lopen er bijvoorbeeld technische zaken bij anderen, zoals een hosting provider? Dan kunnen wij niet garant staan voor de werking van jouw website. Gelukkig komt – door onze ervaring – het niet functioneren van een website zelden voor. Mocht er wel iets misgaan dan doen wij er altijd alles aan om een goede oplossing te vinden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Waar mensen werken, worden soms fouten gemaakt. Wij zullen de fouten die door ons worden gemaakt erkennen en zo spoedig mogelijk oplossen.

Artikel 7 Overmacht
Ook al zijn wij experts binnen ons vakgebied, tegen overmacht kunnen wij niet op. Stroomstoringen, overstromingen of andere rampen zijn helaas niet te voorzien en/of kunnen wij niet beïnvloeden. Natuurlijk zullen wij jou ook in deze tijden zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn!

Artikel 8 Beëindiging
Indien je niet netjes onze afspraken nakomt, bijvoorbeeld ten aanzien van de betaling, mogen wij onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen, en bijvoorbeeld een website (tijdelijk) uitschakelen. Aangezien een prettige samenwerking bij ons hoog in het vaandel staat, zal dit wat ons betreft niet snel voorkomen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
In principe behoort alles wat wij voor jou ontwerpen tot ons intellectuele eigendom, onze creatievelingen hebben dit immers bedacht en vormgegeven. Wij doen echter niet moeilijk, dus wil je bijvoorbeeld jouw logo digitaal ontvangen om te gebruiken, geen probleem!

Artikel 10 Overdraagbaarheid rechten
Wij mogen onze dienstverlening onderbrengen bij derden zonder jouw goedkeuring. In de praktijk gebeurt dit eigenlijk nooit en mocht dit wel gebeuren, dan laten wij je dit altijd weten en zul je hier in ieder geval geen last van hebben.

Artikel 11 Geheimhouding
Vertrouwelijke informatie over onze werkwijze hoeft niet iedereen te weten, we gaan er vanuit dat je dit voor jezelf houdt.

Artikel 12 Webdesign
We ontwerpen de website geheel naar jouw wens en pas als je akkoord bent, maken we de website af. Als je nadien toch weer grote, ingrijpende veranderingen wilt, mogen wij de extra kosten die dit met zich meebrengt in rekening brengen. Kijk daarom nadat de website online is, goed of alles naar wens is. We kunnen dan nog eenvoudig eventuele aanpassingen verrichten en zorgen dat je 100% tevreden bent.

Artikel 13 Website onderhoud
Indien je met ons een onderhoudscontract hebt afgesloten, zullen wij je altijd helpen bij het onderhoud van je website. Deze afspraak maken wij altijd voor een jaar. Ben je niet tevreden, dan zeg je na een jaar gewoon op: geen opzegtermijn, geen kleine lettertjes of ingewikkeld contract. Het kan natuurlijk gebeuren dat we door omstandigheden extra uren moeten maken, bijvoorbeeld als je grote, ingrijpende veranderingen wilt aan je website. Nu zijn we niet zo moeilijk, maar loopt het uit de hand dan mogen wij (uiteraard in overleg) de extra kosten die dit met zich meebrengt in rekening brengen.

Artikel 14 Domeinnaamregistratie en hosting
Als jij het prettig vind helpen wij je graag bij het registreren van je domeinnaam. Wij registeren een domeinnaam altijd op jouw naam, zodat je eigenaar bent en blijft. Ook de website ruimte (hosting) wordt indien jij dat wenst door ons geregeld, op servers die wij hiervoor goed beveiligd en geschikt vinden. Wij helpen je dus graag met het regelen van hosting, maar zijn niet aansprakelijk als er iets mis gaat. Ook een goede server is namelijk weer van allerlei factoren afhankelijk. Belangrijk is dat wij jou ontzorgen als het gaat om domeinnaam, hosting en mailverkeer. Je domeinnaam en hosting abonnement worden jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van een jaar en hebben een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 15 Zoekmachine marketing
Wij spannen ons maximaal in om jouw website hoog in Google te krijgen op de afgesproken zoekwoorden. Daarvoor hebben wij toegang nodig tot jouw website, we gaan er van uit dat je met ons meewerkt en deze gegevens verstrekt. We doen er alles aan een toppositie voor jou te generen maar kunnen niets beloven of garanderen, hier is Google te dynamisch en complex voor. Het optimaliseren van de vindbaarheid is een continue proces. Indien je een zoekmachine marketing overeenkomst met ons aangaat, wordt deze service jaarlijks automatisch verlengd voor de duur van een jaar, ben je niet tevreden dan zeg je de overeenkomst op, zonder opzegtermijn.